svedab-8695

Bolagsärenden

Vi biträder er med allt från enskild firma till aktiebolag, vi hjälper er med ombildningar av enskilda firmor till aktiebolag, vi förmedlar även snabblikvidation eller avveckling av aktiebolag.

Generationsskiften

Vi hjälper företagaren när det är dags att sälja eller avyttra företaget samt när företaget ska genomföra ett generationsskifte.

Ett generationsskifte eller avyttring är ofta en process som planeras under en lång tid, allt beroende på vilka förutsättningar som råder, en planering som genomförs med anlitande av skatteexperter såväl internt som externt inom företaget.

Redovisning

Vi biträder med allt från löpande bokföring, hantering av kund/leverantörsreskontror, månadsavstämningar, momsrapportering samt upprättar års/delårsbokslut och årsredovisningar.

Vi arbetar även aktivt med att likviditetsplanera/budgetera för ert företag samt gör uppföljningar och analyserar rörelseresultatet.

Våra arbetsverktyg som är kända och pålitliga programvaror borgar för att vi ska utföra arbetet så effektivt och säkert som möjligt.

Personaluthyrning

Om du har ett lite större företag och vill ha en helhetslösning där vi sköter hela din ekonomiavdelning, då kan vi erbjuda er service där vi sitter ute på ert företag och arbetar på plats.

Lönehantering

Vi hjälper er med hela ert företags lönehantering med allt från löneberedning, lönespecifikationer, utbetalningar och skattedeklarationer till kontrolluppgifter.

Vi hjälper även med arbetsgivarintyg och rapportering till Fora/Collectum.

Lönehantering

Vi hjälper er med hela ert företags lönehantering med allt från löneberedning, lönespecifikationer, utbetalningar och skattedeklarationer till kontrolluppgifter.

Vi hjälper även med arbetsgivarintyg och rapportering till Fora/Collectum.

Skatter och rådgivning

Bolags- samt privatdeklarationer hör även till våra arbetsuppgifter. Vi har en gedigen kunskap om skatter och juridik för er företagare och biträder er med kvalificerad rådgivning.

Lagerbolag

Vi säljer färdiga lagerbolag (aktiebolag) som kan levereras samma dag med generalfullmakt.

Revision

Aktiebolag som uppfyller två av kriterierna 3 miljoner i omsättning, 1,5 miljoner i balansomslutning eller 3 anställda ska enligt aktiebolagslagen utse en kvalificerad revisor. Revisorn måste vara godkänd eller auktoriserad av den statliga tillsynsnämnden, Revisorsnämnden.

Gällande revision samarbetar vi med ANROLI Revision AB och DalRev Revision & Redovisning AB.